התקשרו עכשיו:  03-7778191

התמודדות עם דיכאון לאחר לידה - חשיבות הטיפול

נשים רבות חוות שינויים במצב הרוח אחרי הלידה. מדובר בקשת רחבה של סוגי רגשות אותן האם הטריה חווה. מתחושה כבדה שמלווה לאורך שבועות או חודשים, עד לאישה שלא מצליחה לתפקד עד כדי ייאוש עמוק שיכול להגיע למחשבות אובדניות. במצב זה האם יכולה להזניח את עצמה מבחינה רפואית והן את צורכי הילוד. בכ-5-15% מהנשים השינויים במצב הרוח הופכים לדיכאון ברמה של תסמונת קלינית. הסיבות לתופעה במרבית המקרים הן שילוב של גורמים: שילוב של מאפיינים גנטיים, ביולוגיים, פסיכולוגיים סביבתיים בתוספת שינויים כימיים והורמונאליים, שמפרים את האיזון בגוף ובמוח וגורמים לדיכאון להתפרץ. בנוסף ישנם גורמי סיכון מובהקים להתפרצות דיכאון אחרי לידה, גורמי סיכון ביולוגיים: תורשה של בעיות נפשיות במשפחה, נשים בעלות היסטוריה של דיכאון או הפרעה ביפולרית. גורמי סיכון סביבתיים כמו בעיות כלכליות, היעדר תמיכה, בעיות בזוגיות.

דיכאון לאחר לידה יכול להופיע בקרב נשים שסבלו מדיכאון בעברן ובקרב נשים ללא עבר של דיכאון. נשים בעלות היסטוריה משפחתית של דיכאון או הפרעה ביפולרית מגביר את הסיכון להופעת דיכאון אחרי הלידה. במאמר זה אני לא מתייחס להפרעה ביפולרית-מאניה דפרסיה אלה רק לדיכאון קליני.

דיכאון לאחר לידה

במחקרים רבים נמצאה השפעה מובהקת של המצב הדיכאוני לא רק על האם, אלא גם על הילוד. כאשר תינוק הגדל לצד אם השרויה בדיכאון הוא עלול לסבול מהאטה בהתפתחות המוטורית השכלית ומהאטה בהתפתחות הנפשית. קשיים ביכולת השפה, שיעור גבוה של הפרעות התנהגותיות, ציונים נמוכים יותר בבית הספר, ושכיחות גבוה יותר של דיכאון בגיל ההתבגרות. כאשר הדיכאון לאחר הלידה מוגדר כקשה יותר וממושך יותר הפגיעה בילוד בדרך כלל רחבה יותר. 

לאחרונה, התפרסמו מספר מחקרים שבדקו לעומק את הקשר בין הדיכאון לאחר לידה ובין מצבו של הילד בגילאים מאוחרים יותר ואת הקשר שבין דיכאון לאחר הלידה והישנות של הדיכאון בלידות נוספות. הממצאים במחקרים אלו מדגישים את הצורך באבחון וטיפול מהיר בתסמונת של דיכאון לאחר הלידה.

המאמר הראשון התפרסם בתחילת 2018 בירחון המוביל  JAMA Psychiatry. החוקרים התבססו על מדגם של יולדות באנגליה ובדקו את הקשר בין דיכאון לאחר לידה והתפתחות הילדים עד גיל 18. האימהות היו במעקב מסודר ונבדקו מספר רב של פעמים במהלך המחקר ועד שהילד הגיע לגיל 18. המדגם הראשוני כלל מעל 9000 יולדות  והסופי מעל  6000 (במחקרים עם מעקב של שנים תמיד קיימת ירידה במדגם). המדגם הראשוני של הילדים היה מעל 8400 בתחילת המחקר וירד למעל 3600 ילדים בסוף המחקר בגיל 18. החוקרים ניתחו את הקשר שבין חומרת הדיכאון בשתי נקודות זמן (חודשיים ושמונה חודשים אחרי הלידה) לבין מספר מדדים של התפתחות הילדים. המדדים שנבדקו היו: 1.הפרעות בהתנהגות בגיל 3.5 שנים, 2. תוצאות המבחן  הארצי למתמטיקה שמתקיים באנגליה בגיל 16. 3. דיווח של הילדים על סימפטומים של דיכאון בשאלונים מתוקפים בגיל 18.

השארת המחקר הייתה שמצבי דיכאון משמעותיים וממושכים יותר אצל האימהות, ישפיעו לחומרה על הצאצאים. כדי לבדוק השארה זאת התייחסו החוקרים למצב הדיכאון של האימהות לפי דרגת החומרה (היעדר דיכאון, דיכאון בינוני, דיכאון משמעותי ודיכאון חמור) ולפי היציבות של הדיכאון בשתי נקודות הזמן אחרי  הלידה, חודשיים ושמונה חודשים. הדיכאון שהיה נוכח בשתי נקודות הזמן של הבדיקה הוגדר כדיכאון יציב (דיכאון חמור) והדיכאון שחלף עד נקודת הבדיקה השנייה הוגדר כדיכאון חולף (פחות חמור).

ממצאי המחקר הצביעו על:

 • הדיווחים על דיכאון של האימהות נוטה להיות יציב למרות הזמן הרב שבין הבדיקות. האימהות שדיווחו על דיכאון בדרגת חומרה גבוהה יותר המשיכו לדווח על נוכחות של דיכאון גם בבדיקות מאוחרות יותר ועד 11 שנה אחרי הלידה. למעשה נשים אלו סובלות מדיכאון כרוני. בהקשר לאימהות דווח ש:
  • 90.1% מהנשים לא סבלו מסימפטומים משמעותיים של דיכאון שלאחר הלידה.
  • 7% מהנשים סבלו מדיכאון בנקודת הזמן של 3 חודשים אבל הוא חלף עד הבדיקה החוזרת 8 חודשים אחרי הלידה.
  • 2.9% מהנשים סבלו מדיכאון בדרגות חומרה בינונית עד קשה ויציבה בזמן (הדיכאון היה נוכח בשתי נקודות הזמן, חודשיים ושמונה חודשים אחרי הלידה).
 • ההשפעה על הילדים הורגשה במיוחד כאשר הדיכאון שלאחר הלידה הוגדר כבינוני או חמור ויציב. הממצאים אצל הילדים של אימהות עם דיכאון בינוני עד חמור ויציב היו כך:
  • סבלו פי ארבע מהפרעות בהתנהגות בגיל 3.5 שנים.
  • השיגו ציונים נמוכים יותר במבחנים מתמטיקה בגיל 16(סיכון לכך כפול מהילדים של אימהות עם דיכאון קל וחולף)
  • עלייה פי שבע בסיכון לדיווח על סימפטומים משמעותיים של דיכאון בגיל 18 שנים.
 • הדיכאון בדרגה בינונית והחולף לא השפיע על תוצאות הבדיקות של הילדים.

בדיון על התוצאות המחקר, ציינו החוקרים שהצליחו לזהות קבוצה של נשים שהם בסיכון מוגבר ושכיום לא מקבלים מענה במערכת הטיפולית באנגליה ויתכן גם לא במדינות אחרות בעולם. הם טענו שהשקעה נוספת בטיפול של קבוצת סיכון זאת, אומנם יכולה לעלות את הוצאות הבריאות, אבל תצדיק את עצמה על ידי ירידה בתחלואה של הילדים שהם בסיכון.

המאמר השני, התפרסם ב- 2017 בירחון Plos Medicine. הוא חקר את שכיחות הדיכאון במדגם של נשים שילדו בפעם הראשונה ושלא היה להן עבר של דיכאון לפני הלידה ושלא השתמשו בתרופות נוגדות דיכאון עד הלידה. החוקרים רצו ליצור מדגם מייצג ללא השפעה של דיכאונות או של טיפול בדיכאון קודמים. המחקר התקיים בדנמרק והחוקרים בנו מאגר שכלל מעל 450000 נשים שילדו לראשונה בין השנים  1996ו 2013. המאגר כלל נתונים של מעל 780000 לידות (חלק מהאימהות ילדו יותר מפעם אחת). המעקב אחרי נשים אלו התפרס לאורך 17 שנה.

החוקרים הגדירו דיכאון שלאחר הלידה כמצב בו הנשים השתמשו לראשונה בתרופות נוגדות דיכאון או שפנו לשירותי בריאות הנפש עקב סימפטומים של דיכאון עד 6 חודשים אחרי הלידה. המשתנים המרכזיים שנבדקו במחקר זה היו:

 • הופעה של דיכאון שלאחר הלידה
 • משך הטיפול של הגל הדיכאוני
 • הופעה חוזרת של דיכאון בלידות נוספות


תוצאות המחקר הראו ש 0.6% מיולדות סבלו מדיכאון שלאחר הלידה. שנה אחרי האבחנה הראשונית 27% של הנשים שהחלו טיפול תרופתי עדיין נטלו אותו, ו כ-6% נטלו את הטיפול גם כ 4 שנים אחרי הלידה. החוקרים ציינו שנשים שסובלות מדיכאון שלאחר הלידה הראשונה הן קבוצת סיכון להישנות המחלה בלידות חוזרות. הם ממליצים לפתח שירותים ספציפיים לקבוצה זו כדי לנסות ולמנוע את הישנות המחלה ואת ההשפעות השליליות של הדיכאון על הצאצאים.  לכן הם ממליצים לפתח שירותים קליניים מכוונים להערכה וטיפול של אוכלוסייה רגישה זאת.
לסיכום, דיכאון לאחר לידה שאינו מטופל בזמן, יכולות להיות השלכות משמעותיות על בריאותה הנפשית של האם ושל התינוק. לא ידוע במדויק איך דיכאון אחרי הלידה מעקב את התפתחות התינוק אבל סביר להניח שכשלים בקשר אם-ילד הם פקטור מרכזי.
לעיתים הדיכאון נמשך שנים ומשפיע על הילדים אפילו 18 שנה אחרי לידתם. לכן, קיימת חשיבות גבוהה להתייעץ עם הצוות הרפואי, לקבל טיפול מהיר לשיפור מצבה הנפשי של האם וגם כדי להגן על התינוק. אנשי המקצוע, הצוות הרפואי הם הקו הראשון שצריכים להיות הכי קשובים לאישה לזהות את מצבי המצוקה ולהציע טיפול מתאים.

במאמרים נוספים באתר אני מתייחס לנושאים אחרים חשובים בבריאות האישה וצאצאיה.

קרא עוד על טיפול בדיכאון הריון
קרא עוד על תרופות נוגדות דיכאון בזמן ההריון